509 812 760

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 2703G w gminie Zblewo

Droga powiatowa w miejscowości Semlin i Kleszczewo Kościerskie w gminie Zblewo.

Przedmiotowe prace zostały wykonane w okresie od 23.06.2016r. do 29.07.2016r. i obejmowały niżej wymieniony zakres prac:
– odhumusowanie 2200 m2
– wykonanie nasypów 300 m3
– krawężniki 535 mb
– obrzeża 1052 mb
– kostka betonowa na chodnikach i zjazdach 1508 m2
– wykonanie studni wpustowych wraz z regulacją kratek ściekowych 18 szt.
– wykonanie studni chłonnych 12 szt.
– wykonanie studni DN 1200 4 szt.
– wykonanie przykanalików z rur PCV 160 – 192 mb