509 812 760

Budowa ulicy Kopernika w Starogardzie Gdańskim etap 2

Przedmiotowe prace zostały wykonane w okresie od 09.06.2017r. do 31.08.2017r. i obejmowały niżej wymieniony zakres prac:
– roboty rozbiórkowe 2000 m2
– roboty ziemne 1000 m3
– wykonanie warstw podbudowy 2170 m2
– ustawienie krawężników wraz z wykonaniem ławy oraz obrzeża
– wykonanie nawierzchni oraz chodników z kostki betonowej o łącznej powierzchni 2170 m2
– wykonanie kanałów rurowych z rur PCV fi 315 i fi 250 o długości łącznej 230 mb
– wykonanie studni wpustowych wraz z regulacją kratek ściekowych 11 sztuk
– wykonanie studni DN1200 wraz z regulacja włazu 10 sztuk
– wykonanie lamp oświetleniowych 10 sztuk