509 812 760

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Mławka

dla części pn.: Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny na etapy – Etap II” – od km 57+775 do km 58+850

Umowa o wartości 3,06 miliona złotych brutto

Główne założenia budowy:

  •     Odhumusowanie ilość 8000 m2
  •     Nasypy ilość 10 000 m3
  •     Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego gr. 15 cm ilość 2500 m2
  •     Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ilość 2500 m2
  •     Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 1000 mb
  •     Wykonanie studni Dn 1200 ilość 20  sztuk
  •     Wpusty uliczne ilość 17 sztuk
  •     Wykonanie dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikami