509 812 760

Wykonanie remontu ciągu pieszych przy drodze gminnej nr 228024G w Piasecznie

Przedmiotowe prace zostały wykonane w okresie od 11.04.2016 do 30.05.2016 i obejmowały niżej wymieniony zakres prac:
– rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych,
– korytowaniu ciągów pieszych
– wykonaniu warstwy odsączającej
– wykonaniu podbudowy betonowej
– wbudowaniu krawężników i obrzeży
– ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej