509 812 760

Budowa ciągu pieszego przy kąpielisku Struga