509 812 760

Rozbudowa drogi DK 55 w miejscowości Kwidzyn

Umowa o wartości  około 0,4  miliona złotych brutto

Główne założenia budowy:

 • Rozbiórka ogrodzeń
 • Rozbiórka chodnika
 • Rozbiórka poboczy
 • Wykopy
 • Wykonanie nasypów
 • Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B20
 • Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego
 • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 
 • Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki granitowej 9/11
 • Wykonanie doświetlenia dla pieszych
 • Ustawienie barier dla pieszych