509 812 760

Rozbudowa drogi DK 91 w miejscowości Rudno

poprzez budowę zatok autobusowych i chodnika na dk 91 w m. Rudno

Umowa o wartości  około 0,6 miliona złotych brutto
Główne założenia budowy:

 • Rozbiórka ogrodzeń 
 • Rozbiórka poboczy
 • Wykopy
 • Wykonanie nasypów
 • Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B20
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
 • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej
 • Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki granitowej 9/11
 • Wykonanie doświetlenia dla pieszych
 • Ustawienie barier dla pieszych
 • Umocnienie skarp płytami ażurowymi