509 812 760

Rozbudowa drogi DK 91 w miejscowości Tczew

poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na dk 91 w m. Tczew

Umowa o wartości około 1,6 miliona złotych brutto

Główne założenia budowy:

  • Wykonanie od humusowania
  • Wycinka drzew i krzaków
  • Wykopy
  • Wykonanie nasypów
  • Wykonanie podbudowy betonowej z betonu
  • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
  • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 
  • Wykonanie nawierzchni ścieżki z masy bitumicznej
  • Wykonanie kanału technologicznego