509 812 760

Rozbudowa drogi DK 21 w miejscowości Kowalewice

poprzez budowę zatok autobusowych i chodnika na dk 21 w m. Kowalewice

Umowa o wartości  około 1,4 miliona złotych brutto

Główne założenia budowy:

 • Rozbiórka ogrodzeń
 • Rozbiórka poboczy
 • Wykopy
 • Wykonanie nasypów
 • Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B20
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
 • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 
 • Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki granitowej 9/11
 • Wykonanie doświetlenia dla pieszych
 • Ustawienie barier dla pieszych
 • Umocnienie skarp płytami ażurowymi