509 812 760

Rozbudowa drogi DK 21 w miejscowości Kobylnica

Poprzez budowę zatok autobusowych i chodnika na dk 21 w m. Kobylnica

Umowa o wartości  około 0,7 miliona złotych brutto

Główne założenia budowy:

  • Rozbiórka poboczy
  • Wykopy
  • Wykonanie nasypów
  • Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B20
  • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
  • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej
  • Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki granitowej 9/11
  • Wykonanie doświetlenia dla pieszych
  • Ustawienie barier dla pieszych
  • Wykonanie rowu odwadniającego