509 812 760

Rozbudowa drogi DK 20 w miejscowości Głodowo

Poprzez budowę zatok autobusowych i chodnika na dk 20 w m. Głodowo

Umowa o wartości  około 0,5 miliona złotych brutto

Główne założenia budowy:

 • Rozbiórka poboczy
 • Wykopy
 • Wykonanie nasypów
 • Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B20
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
 • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej
 • Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki granitowej 9/11
 • Wykonanie doświetlenia dla pieszych
 • Ustawienie barier dla pieszych
 • Wykonanie rowu odwadniającego
 • Wykonanie doświetlenia