509 812 760

Rozbudowa drogi DK 21 w miejscowości Dretyń

Poprzez budowę zatok autobusowych i chodnika na dk 21 w m. Dretyń

Umowa o wartości  około 0,6 miliona złotych brutto

Główne założenia budowy:

 • Rozbiórka poboczy
 • Wykopy
 • Wykonanie nasypów
 • Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B20
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
 • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej
 • Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki granitowej 9/11
 • Wykonanie doświetlenia dla pieszych
 • Ustawienie barier dla pieszych 
 • Wykonanie rowu odwadniającego
 • Wykonanie doświetlenia