509 812 760

Poprawa bezpieczeństw drogi DK 63 w M. Rudziszki

Poprzez budowę zatok autobusowych i chodnika na dk 63 w m. Rudziszki

Umowa o wartości około 2,4 miliona złotych brutto

Główne założenia budowy:

 • Rozbiórka wiaty
 • Rozbiórka elementów betonowych
 • Wykonanie od humusowania
 • Wycinka drzew i krzaków
 • Wykopy
 • Wykonanie nasypów
 • Wykonanie podbudowy betonowej z betonu
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
 • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej
 • Wykonanie nawierzchni zatok z kamienia granitowego 15/17
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej
 • Wykonanie oświetlenia
 • Usunięcie kolizji energetycznych
 • Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej