509 812 760

Przebudowa skrzyżowania skanalizowanego na skrzyżowanie typu rondo dróg gminnych Iławy

Budowa ronda

Umowa o wartości  około 0,22 miliona złotych brutto

Główne założenia budowy:

  • Rozbiórka krawężników na azylu
  • Rozbiórka starej kostki betonowej
  • Rozbiórka masy bitumicznej
  • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
  • Wykonanie nawierzchni Azylów z kostki betonowej
  • Wykonanie nawierzchni ronda kostki granitowej 15/17
  • Wykonanie oznakowania poziomego
  • Wykonanie oznakowania pionowego