509 812 760

Przebudowy układu skrzyżowania w ciągu ulic Żwirki i Wigury, Bronisława Potockiego i Strzeleckiej w Bydgoszczy

Przebudowa Skrzyżowania

Umowa o wartości  około 4,7 miliona złotych brutto

Główne założenia budowy:

 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej
 • Rozbiórka nawierzchni chodników
 • Rozbiórka kruszywa
 • Wykopy
 • Wykonanie podbudowy betonowej
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
 • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej
 • Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej
 • Wykonanie doświetlenia i oświetlenia dla pieszych
 • Wykonanie sygnalizacji świetnej
 • Wykonanie kanału technologicznego
 • Wykonanie przebudowy energetycznej
 • Wykonanie przebudowy telekomunikacyjnej