509 812 760

CZERSK – Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk

CZERSK – Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk
Część 2 : Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze , ul. Ks. Wryczy w Czersku
Umowa o wartości 3,56 miliona złotych brutto

Główne założenia budowy:

  • Rozbiórka płyt jumbo ilość 15 000 m2
  • Wykopy ilość  7500 m3
  • Wykonanie podbudowy betonowej ilość 13500 m2
  • Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego gr. 20 cm ilość 13 500 m2
  • Wykonanie nawierzchni drogowej i chodników  z kostki betonowej typu Starobruk ilość 13 500 m2
  • Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 1500 mb
  • Wykonanie studni Dn 1400 i Dn 1200 ilość 40  sztuk
  • Wpusty uliczne ilość 48 sztuk
  • Wykonanie oświetlenia na odcinku 1 500 metrów wraz z ustawianiem 48 lamp H 7,5 m
  • Wykonanie oznakowania Aktywnego 


Zdjęcia z przebiegu realizacji: