509 812 760

GMINA KWIDZYN – Budowa ścieżki pieszo-rowerowe Obory – Nowy Dwór

Umowa o wartości 2,88 miliona złotych brutto

Główne założenia budowy:
– Zdjęcie warstwy humusu ilość 10 000 m2
– Wykopy. Ilość  4000 m3 
– Nasypy ilość 2000 m3
– Wykonanie warstwy odsączającej  ilość 9 000  m2
– Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego gr. 15 cm ilość 9000 m2
– Wykonanie nawierzchni ścieżki i chodników z kostki betonowej ilość 9000 m2