509 812 760

Przebudowa drogi osiedlowej – Gmina Miłoradz

Umowa o wartości 377 tyś złotych brutto

Główne założenia budowy:

    Rozbiórka płyt drogowych
    Wykopy ilość  1000m3
    Wykonanie podbudowy z piasku ilość 1600 m2
    Wykonanie warstwy  podbudowy z betonu ilosć 1600 m2
    Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ilość 1600 m2
    Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ilość 1600 m2

Termin realizacji 10.10.2021 do 21.01.2022