509 812 760

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 231

Umowa o wartości około 600  tyś złotych brutto

Główne założenia budowy:

  • Odhumusowanie
  • Wykopy
  • Wykonanie warstwy betonowej jako wzmocnienie podłoża
  • Wykonanie podbudowy betonowej gr. 25 cm
  • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej
  • Wykonanie studni Dn 1500 i Dn 1200
  • Wykonanie umocnienia skarp płytami ażurowymi
  • Wykonanie ścieków pod chodnikowych