509 812 760

Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Drewnica

Umowa o wartości 247 829 złotych brutto

Główne założenia budowy:

  • Wykopy
  • Wykonanie ułożenia geowłókniny
  • Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego
  • Wykonanie nawierzchni drogowej z płyt Yumbo

Termin Realizacji : 01.09.2021 do 19.11.2021