509 812 760

Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G w zakresie budowy chodnika w msc. Żelisławki

Umowa o wartości 241 037 złotych brutto

Termin realizacji 28.08.2021 do 27.10.2021

Główne założenia budowy:

  • Rozbiórka płytek 50×50
  • Wykopy
  • Wykonanie nasypu
  • Wykonanie podbudowy betonowej
  • Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego gr. 15 cm
  • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej
  • Wykonanie barierek dla pieszych