509 812 760

Podpisanie umowy na przebudowę ulic w Pszczółkach

Dnia 03.12.2020 została podpisana umowa z Gminą Pszczółki na Przebudowa ul. Reymonta, ul. Konopnickiej i ul. Żeromskiego w Pszczółkach oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Konopnickiej.

Wartość Umowy to 1 696 605,68 miliona złotych brutto

Termin wykonania to 17.09.2021

Główne założenia budowy:

  • Rozbiórka płyt jumbo ilość 2500 m2
  • Wykopy ilość  3500 m3
  • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ilość 5500 m2
  • Wykonanie nawierzchni drogowej i chodników  z kostki betonowej typu Holland ilość 5500 m2
  • Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 800 mb
  • Wykonanie studni kanalizacji deszczowej
  • Wykonanie wpustów ulicznych
  • Wykonanie oświetlenia
  • Wykonanie przebudowy wodociągu  na ulicy Żeromskiego